Support Center Actic

Kan jeg fryse mitt medlemskap?

  • Oppdatert

Medlemskap med binding kan fryses under følgende forhold, mot fremvisning av gyldig dokumentasjon:  

  • Sykdom: Attest fra lege eller annet helsepersonell. 
  • Svangerskap/barsel: Attest fra helsepersonell eller Helsekort. 
  • Militærtjeneste: Attest/innkallingsbrev fra militæret. 
  • Utstasjonering: Attest fra arbeids- eller studiestedet eller studentbevis

Medlemskapet kan fryses i minimum 1 måned og maksimum 11 måneder, og fryseperioden kan tidligst starte den 1. i påfølgende måned. Det er ikke mulig å fryse tilbake i tid. 

  • Du kan heller ikke fryse på ubestemt tid. All frys må altså ha en stoppdato. Medlemskapet blir automatisk gjenåpnet dagen etter stoppdato, og medlemsavgift påløper fra gjenåpningsdatoen. 
  • Medlemsavgift vil ikke bli trukket i fryseperioden og medlemskortet vil bli sperret for adgang til Actics fasiliteter. 
  • Dersom du er i bindingstid, vil bindingstiden forskyves tilsvarende fryseperioden. 

Dersom du har et medlemskap uten bindingstid kan du søke om å fryse det mot en frysavgift etter gjeldende satser. Pr. Aug. 2021 kr. 250,-.

Var denne artikkelen nyttig?

3 av 3 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse