Support Center Actic

Kan jeg fryse mitt medlemskap?

  • Oppdatert

Medlemskap kan fryses av medlemmet selv direkte i Actic appen eller på Mine Sider 

Medlemskapet kan fryses i minimum 1 måned og maksimum 12 måneder sammenhengende, og fryseperioden kan tidligst starte den 1. i påfølgende måned. Det er ikke mulig å fryse tilbake i tid. 

  • Du kan heller ikke fryse på ubestemt tid. All frys må altså ha en stoppdato. Medlemskapet blir automatisk gjenåpnet dagen etter stoppdato, og medlemsavgift påløper fra gjenåpningsdatoen. 
  • Medlemsavgift vil ikke bli trukket i fryseperioden og medlemskortet vil bli sperret for adgang til Actics fasiliteter. 
  • Dersom du er i bindingstid, vil bindingstiden forskyves tilsvarende fryseperioden. 

For å aktivere frys av medlemskapet så tilkommer det en fryseavgift etter gjeldende satser.

Pr. februar 2023 er det kr. 99,- pr. frys.

Var denne artikkelen nyttig?

5 av 5 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse