Support Center Actic

Frysa medlemskap

  • Uppdaterad

 

Som medlem kan du ansöka om att frysa ditt medlemskap för orsakerna: 

  • Skada/sjukdom
  • Graviditet
  • Arbete/studier på annan ort/utomlands
  • Militärtjänstgöring på annan ort/utomlands

Ansökan om frysning görs på Mina sidor tillsammans med ett intyg som styrker skälet till frysningen. 
Frysning kan ske med minst 1 månad till längst 12 månader åt gången. Vid bundet medlemskap förlängs bindningstiden med lika lång tid man fryser sitt medlemskap. Exempel: fryser man 1 månad så förlängs bindningstiden på medlemskapet med 1 månad. 


En frysning kostar 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod.

Om din frysning godkänns efter den 22e under månaden kommer din dragning att genomföras, men dagar som är pausat läggas tillgodo. 

 

Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden. Frysning kan inte göras retroaktivt. Endast framåt i tiden. 
Var denna artikel till hjälp?

9 av 25 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan