Support Center Actic

Frysa medlemskap

  • Uppdaterad

Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader i taget.

Actic äger rätt att ta ut en avgift om 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Du kan således inte retroaktivt begära en frysning.
Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden. Frysning kan inte göras i efterhand.

Ansökan om frysning görs på Mina sidor

Var denna artikel till hjälp?

1 av 5 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan