Support Center Actic

Ändra medlemskap

  • Uppdaterad
  • Du kan alltid uppgradera ditt medlemskap, exempelvis från lokalt till regionalt kort
  • Är du under pågående bindningstid kan du inte nedgradera medlemskapet, exempelvis från regionalt till lokalt.
  • Du behåller samma bindningstid som tidigare
  • Har din bindningstid gått ut kan du göra vilka ändringar du vill
  • Du betalar ingen engångsavgift för att ändra ditt medlemskap
  • Du kan enkelt se din bindningstid på ditt avtal som du finner på Mina sidor

Var denna artikel till hjälp?

6 av 32 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan